Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 tỉnh Quảng Bình

Thông tin chi tiết

Quảng Bình

Định dạng

.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

4

Tỉ lệ

1:100.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2010

File tài liệu

Liên kết dữ liệu