Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vùng Đông Nam Bộ tỷ lệ 1:250.000 (2 mảnh)

Thông tin chi tiết

Đông Nam Bộ

Định dạng

.dgn

Đơn vị tính

mảnh

Số lượng

2

Tỉ lệ

1:250 000

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu