Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ HTSD đất năm 2010 vùng Bắc Trung Bộ tỷ lệ 1:250.000 (4 mảnh)

Thông tin chi tiết

Bắc Trung bộ

Định dạng

.mxd

Đơn vị tính

mảnh

Số lượng

4

Tỉ lệ

1:250 000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2010

File tài liệu

Liên kết dữ liệu