Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Đĩa CD ghi toàn bộ hồ sơ, sản phẩm trên

Thông tin chi tiết

Đĩa CD ghi toàn bộ hồ sơ, sản phẩm trên

Định dạng

DVD

Đơn vị tính

1

Số lượng

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *