Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

T.Đ giếng: G.002-12; G 004-14; G 001-590; G 005-598; G 002-602; G 002-606; G 005-1082; G 003-1110; G 003-1130; G 002-1174; G 002-1190; G 002-1207

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

0.076388889

Thuộc dự án

Thông tin khác

1994

File tài liệu

Liên kết dữ liệu