Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thiết đồ lỗ khoan máy 005 tuyến 1130 mot inmenit - zircon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế vàThiết đồ lỗ khoan máy 008 tuyến 576 mot inmenit - zircon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái - Quảng Trị (T.Đ.K.Máy: LK 008-576 và LK 005-1130)

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

0.076388889

Thuộc dự án

Thông tin khác

1994

File tài liệu

Liên kết dữ liệu