Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sơ đồ địa chất khoáng sản đảo Vĩnh Thực

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm sa khoáng Ilmenit ven biển Hải Ninh tỉ lệ 1:25.000

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/25.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1994

File tài liệu

Liên kết dữ liệu