Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sơ đồ tiêu mốc.

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1992

File tài liệu

Liên kết dữ liệu