Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thiết đồ khoan tay khu mỏ Từ Nham

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/100

Thuộc dự án

Thông tin khác

1984

File tài liệu

Liên kết dữ liệu