Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mặt cắt địa chất khu mỏ An Hoà và Phú Thường- Từ Nham- Phú Dương

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

Đứng: 1/200; Ngang: 1/2000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1984

File tài liệu

Liên kết dữ liệu