Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sơ đồ đẳng trị cường độ bức xạ gamma khu Gò Đình- Cây Găng Hàm Tân, Thuận Hải tỷ lệ 1/ 10.000

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/ 10.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1984

File tài liệu

Liên kết dữ liệu