Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ vị trí giao thông vùng Hàm Tân - Thuận Hải 1/2.000.000

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/2.000.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1984

File tài liệu

Liên kết dữ liệu