Tên dự án

Điều tra cơ bản, nghiên cứu xây dựng cơ sở quan trắc và công nghệ xử lý các yếu tố tự nhiên tác động lên công trình ở các vùng biển phục vụ nhiệm vụ kinh tế kỹ thuật và tăng cường an ninh quốc phòng trên biển và thềm lục địa Việt Nam (giai đoạn 2)

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Bộ Quốc phòng

Mã dự án

31

Giá

Ngăn

Chưa cập nhật dữ liệu ...