Tên dự án

Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo Việt Nam

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Mã dự án

14

Giá

Ngăn