Tên dự án

CSDL phục vụ các nhiệm vụ kinh tế kỹ thuật và quốc phòng an ninh trên biển và thềm lục địa

Thuộc dự án Chính Phủ

Xây dựng, hệ thống hoá cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam

Đơn vị thực hiện

Trung tâm Thông tin khoa học quân sự

Năm bắt đầu

2008

Năm kết thúc

2010

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-07.003

Người nhập số liệu

Sat

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (8)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
6301 Dữ liệu dạng bản đồ CSDL an ninh biển .mxd Mảnh
6302 Bản đồ dữ liệu về các bãi mìn, tỷ lệ 1/25.000 CSDL an ninh biển .mxd Mảnh
6303 Bản đồ dữ liệu về các khu vực địa chấn, tỷ lệ 1/200.000 CSDL an ninh biển .mxd Mảnh
6304 Bản đồ vị trí cảng biển, tỷ lệ 1/10.000 CSDL an ninh biển .mxd Mảnh
6305 Tài liệu thiết lập nội dung thông tin cho CSDL An ninh biển (đã xử lý) CSDL an ninh biển .doc; .htm; .pdf Trang
6306 Tài liệu các công trình khoa học quân sự về biển (đã xử lý) CSDL các công trình khoa học quân sự về biển .doc; .pdf Trang
6307 Tài liệu các cuộc chiến tranh, xung đột, tội phạm đường biển CSDL các cuộc chiến tranh, xung đột, tội phạm đường biển (đã xử lý) .doc; .htm; .pdf Trang
6308 Tài liệu dịch thiết lập nội dung thông tin cho CSDL các cuộc chiến tranh, xung đột, tội phạm đường biển (đã xử lý) CSDL các cuộc chiến tranh, xung đột, tội phạm đường biển (đã xử lý) .doc; .htm Trang