Tên dự án

DỰ ÁN NHÁNH ĐTB 11.3: Điều tra, khảo sát và đánh giá trạng thái kỹ thuật của các công trình quốc phòng dưới tác động của môi trường biển đảo và ảnh hưởng của công trình xây dựng đối với môi trường sinh thái đảo

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

41308

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-11.003

Người nhập số liệu

Huyền

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (15)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
10594 Báo cáo khoa học chuyên đề Thu thập các số liệu về tính chất cơ lý san hô và môi trường nước vùng Quần đảo Trường Sa và DKI Quyển
10595 Báo cáo khoa học chuyên đề Điều tra khảo sát về địa chất công trình và các tính chất cơ lý san hô trong vùng Quần đảo Trường Sa Quyển
10596 Báo cáo khoa học chuyên đề Điều tra khảo sát và nghiên cứu về ma sát giữa cọc và nền san hô trên các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa Quyển
10597 Báo cáo khoa học chuyên đề Thu thập số liệu về các dạng kết cấu và trạng thái kỹ thuật của các công trình trong vùng Quần đảo Trường Sa Quyển
10598 Báo cáo khoa học chuyên đề Điều tra khảo sát và đánh giá hiện trạng của các công trình và bồi xói quanh đảo trong vùng Quần đảo Trường Sa Quyển
10599 Báo cáo khoa học chuyên đề Nghiên cứu giải pháp công trình mở rộng và tôn tạo đảo san hô thuộc Quần đảo Trường Sa Quyển
10600 Báo cáo khoa học chuyên đề Thu thập các tài liệu đã có về các giải pháp thiết kế, gia cố sửa chữa và khảo sát đánh giá trạng thái kỹ thuật các công trình DKI Quyển
10601 Báo cáo khoa học chuyên đề Lắp đặt các thiết bị đo dao động và tốc độ gió lên các công trình DKI Quyển
10602 Báo cáo khoa học chuyên đề các thuật toán và chương trình tính toán và chẩn đoán trạng thái kỹ thuật các công trình DKI Quyển
10603 Báo cáo khoa học chuyên đề Khảo sát đánh giá trạng thái kỹ thuật của các công trình DKI Quyển
10604 Báo cáo khoa học chuyên đề Nghiên cứu phương án móng bán trọng lực thích hợp với công trình biển DKI xây dựng trên nền san hô Quyển
10605 Báo cáo khoa học chuyên đề Điều tra khảo sát về môi trường nước và rác thải hữu cơ trên các đảo nổi thuộc Quần đảo Trường Sa Quyển
10606 Báo cáo khoa học chuyên đề Nghiên cứu ảnh hưởng của công trình xây dựng đến diễn biến trữ lượng và chất lượng nước dưới đất trên đảo Trường Sa Lớn Quyển
10607 Báo cáo khoa học tổng hợp dự án nhánh ĐTB11.3: Điều tra, khảo sát và đánh giá trạng thái kỹ thuật của các công trình quốc phòng dưới tác động của môi trường biển đảo và ảnh hưởng của công trình xây dựng đối với môi trường sinh thái đảo Quyển
10608 Tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện dự án nhánh ĐTB 11.3: Điều tra, khảo sát và đánh giá trạng thái kỹ thuật của các công trình quốc phòng dưới tác động của môi trường biển đảo và ảnh hưởng của công trình xây dựng đối với môi trường sinh thái đảo Quyển