Tên dự án

Hạng mục: Đo vẽ ngoại nghiệp và thành lập 16 mảnh bản đồ gốc tỷ lệ 1:50.000 khu vực thềm lục địa từ Ninh Thuận đến Kiên Giang theo nhiệm vụ nhà nước giao năm 2020.

Nhóm dự án

Bộ Ngành chủ trì

Mã dự án

42

Giá

Ngăn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *