Tên dự án

Giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Mã dự án

27

Giá

1

Ngăn

10
Chưa cập nhật dữ liệu ...