Tên dự án

Xây dựng hệ thống tài liệu kỹ thuật tài nguyên - môi trường, khí tượng thuỷ văn biển.

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mã dự án

2

Giá

Ngăn

Chưa cập nhật dữ liệu ...