Tên dự án

Chương trình hợp tác quốc tế điều tra, khảo sát tài nguyên - môi trường Biển Đông giữa Việt Nam và các nước

Nhóm dự án

Đề án 47

Bộ Ngành chủ trì

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Mã dự án

19

Giá

Ngăn

Trang thông tin Thư viện - Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia

Đơn vị quản lý: Phòng Quản lý dữ liệu và thư viện
Địa chỉ: 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
Email: hoanglong@vodic.vn- Điện thoại: 84-24-376 18159