Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.856, T860, T.864 khu Từ Thiện - vùng An Hải - Ninh Thuận

Thông tin chi tiết

Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

Ngang 1/2.000; Đứng 1/500

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu