Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo tổng kết

Thông tin chi tiết

Báo cáo tổng kết

Định dạng

Pdf; giấy

Đơn vị tính

1

Số lượng

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *