Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo quy trình xây dựng phần mềm

Thông tin chi tiết

Báo cáo quy trình xây dựng phần mềm

Định dạng

Pdf; giấy

Đơn vị tính

1

Số lượng

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *