Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Kỳ Khang, Nghĩa Bình

Thông tin chi tiết

Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6)

Định dạng

.dgn;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/10.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1985

File tài liệu

Liên kết dữ liệu